Management Body

Mrs. Nirmala Abhyankar

Mrs. Nirmala J. Abhyankar
President

Mr. Jagannath M. Abhyankar
Vice President

WhatsApp Image 2023-12-28 at 12.22.46 PM

Mr. Chitrasen J. Abhyankar
Secretary & CEO

Mr. Ajit Desai
Joint Secretary

Miss. Manju Ramesh Jaiswal
Treasurer

 

Mrs. Anjali Dhiraj Abhyankar
Member

 

Dr. Dhiraj J. Abhyankar
Member

Mr. Prashant J. Abhyankar
Member

Mr. Milan Desai
Member

WhatsApp Image 2023-12-28 at 12.22.16 PM
Dr. Gandhali Abhyankar